Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

biuro rachunkowe

Kompetencje

Nasze kompetencje są rezultatem zarówno wysokich kwalifikacji zawodowych, jak i wieloletniego doświadczenia na rynku usług finansowych, prawnych i konsultingowych. Kierunkowe wykształcenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem uzupełniamy studiami podyplomowymi między innymi w obszarze rachunkowości i strategii podatkowej. Dążąc do stałego rozszerzania oraz aktualizowania wiedzy i umiejętności z obszarów naszej działalności, uczestniczymy w kursach, szkoleniach i pracach grup doradczych. Monitorujemy na bieżąco zmiany legislacyjne w dziedzinie finansów, rachunkowości, polityki kadrowej. Pozwala nam to zdobywać uprawnienia niezbędne do prowadzenia kompleksowej obsługi finansowej i prawnej naszych Klientów.

Uprawnienia

Posiadamy certyfikat Ministra Finansów nr 11257/2005. Pozytywnie zaliczony egzamin umożliwia nam zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego. Nasze kwalifikacje i kompetencje uprawniają nas do prowadzenia rozliczeń finansowych i podatkowych, sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości do instytucji nadzorujących rachunkowe i kadrowe aspekty działalności przedsiębiorstw. Potwierdzają je certyfikaty uzyskane w czasie odbytych przez nas licznych szkoleń między innymi w zakresie audytora wewnętrznego systemu zarządzania, audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania jakością, podstaw inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, kontrolingu i rachunkowości zarządczej.

Jakość

Dbałość o najwyższą jakość usług to nasz priorytet. Gwarantuje ją nasz kodeks etyczny, zbudowany z takich wartości jak rzetelność w wykonywaniu zleceń, transparentność działania, dyskrecja, punktualność, troska o dobro Klienta. Przestrzeganie tego kanonu zaowocowało stałą współpracą z licznymi przedsiębiorstwami wyrażającymi zadowolenie z prowadzonej przez nas obsługi. Ich zaufanie, świadczące o naszej wiarygodności, stanowi dla nas największą satysfakcję.

Rozwój

Wdrażamy, a tym samym oferujemy naszym Klientom najnowsze rozwiązania technologiczne usprawniające i skracające czas trwania procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania finansowej, księgowo-rachunkowej i kadrowo-płacowej sfery działalności przedsiębiorstw.
Stale podnosimy nasze kwalifikacje umożliwiające rozwój osobisty, zawodowy oraz poszerzanie zakresu usług o aspekty niezbędne zapewniającego bezpieczeństwo, stabilność i sukces funkcjonowania na rynku gospodarczym.

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.