Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Archiwum z miesiąca Listopad, 2015

Upominek z okazji jubileuszu pracy nie jest przychodem pracownika

Otrzymanie przez pracowników upominków rzeczowych z okazji jubileuszu pracy zawodowej bądź przejścia pracownika na emeryturę lub rentę nie stanowi dla nich przychodu w rozumieniu ustawy o PIT – stwierdził minister finansów w interpretacji indywidualnej z 29 października 2015 r. Minister finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z 2 marca 2015 r. Nr IBPB II/1/415-944/14/MK, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienił z urzędu wyżej wymienioną interpretację, stwierdzając,…

MF przygotował nowe deklaracje w zakresie VAT

Określenie nowych wzorów deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług. Potrzeba przygotowania nowych wzorów związana jest ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Poza dotychczasowymi wzorami zmianie ulegną także objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7,…

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.