Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Korekta odpisów na ZFŚS do 31 grudnia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Obliczając odpis na początku roku i dokonując na jego podstawie wpłaty na rachunek bankowy ZFŚS pracodawca opiera się na planowanych (szacunkowych) danych o zatrudnieniu. Na koniec roku, gdy faktyczna przeciętna liczba osób zatrudnionych różni się od zaplanowanej, pracodawca powinien dokonać korekty odprowadzonego odpisu na ZFŚS. W tym celu należy ponownie obliczyć wysokość odpisu, tym razem już w oparciu o rzeczywistą liczbę osób zatrudnionych i odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć odprowadzony uprzednio odpis na ZFŚS.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.