Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Dążąc do zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług, na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany zachodzące w prawie podatkowym, finansowym i gospodarczym oraz socjalnym. Najistotniejsze modyfikacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie jednostkami gospodarczymi prezentujemy w naszym cotygodniowym serwisie.

Nowa umowa podatkowa z Czechami

Od 13 czerwca 2012 obowiązuje nowa umowa z Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Umowa przewiduje usunięcie przepisów umożliwiających tzw. tax sparing, czyli odliczenie podatku fikcyjnego. Zmianie uległo również opodatkowanie licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, wymiany informacji i tzw. korekt wtórnych.

Zmiany podatkowe dla spółek komandytowo-akcyjnych

Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, spółki komandytowe – akcyjne (SKA) stracą swoje preferencje podatkowe polegające na nieopodatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę do czasu wypłaty zysku akcjonariuszowi. Dochód uzyskiwany z działalności prowadzonej przez spółki kapitałowe (spółkę z o.o. i spółkę akcyjną) podlega dwupoziomowemu opodatkowaniu – początkowo na poziomie spółki, a następnie, w przypadku uzyskania przez udziałowca (akcjonariusza) tej spółki dochodu realizowanego poprzez wypłatę dywidendy,…

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W dniu 3 września 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2012, Poz. 986) nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiana ma na celu uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych, a także urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Nowelizacja zmienia podstawę wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i od 1 września 2012 roku będzie to ponownie…

Rozszerzenie katalogu deklaracji bez e-podpisu

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia dotyczące rozszerzenia katalogu deklaracji, które mogą być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Projekt zakłada, że kolejne cztery deklaracje będą mogły być przesyłane bez e-podpisu. Są to: 1) deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-7, 2) deklaracje dla podatku od towarów i usług – VAT-7K, 3) deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-7D, 4)…

Od września wyższe dofinansowanie pensji niepełnosprawnych

1 września zmienią się zasady dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych. Nowelizacja odmraża najniższe wynagrodzenie jako podstawę wyliczania dofinansowania. Na mocy nowych przepisów dofinansowania będą naliczane od kwoty minimalnego wynagrodzenia z 2011 r., a nie – jak do tej pory – z roku 2009. W przypadku Zakładów Pracy Chronionej (ZPChr) dopłata wyniesie maksymalnie 2494,80 zł – na osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1593,90 zł – na osobę z umiarkowanym stopniem…

Wyższe progi dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne

W myśl ogłoszonego 24 sierpnia 2012 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. wzrosną progi dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę…

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.