Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Dążąc do zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług, na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany zachodzące w prawie podatkowym, finansowym i gospodarczym oraz socjalnym. Najistotniejsze modyfikacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie jednostkami gospodarczymi prezentujemy w naszym cotygodniowym serwisie.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W dniu 3 września 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2012, Poz. 986) nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiana ma na celu uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych, a także urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Nowelizacja zmienia podstawę wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i od 1 września 2012 roku będzie to ponownie…

Rozszerzenie katalogu deklaracji bez e-podpisu

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia dotyczące rozszerzenia katalogu deklaracji, które mogą być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Projekt zakłada, że kolejne cztery deklaracje będą mogły być przesyłane bez e-podpisu. Są to: 1) deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-7, 2) deklaracje dla podatku od towarów i usług – VAT-7K, 3) deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-7D, 4)…

Od września wyższe dofinansowanie pensji niepełnosprawnych

1 września zmienią się zasady dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych. Nowelizacja odmraża najniższe wynagrodzenie jako podstawę wyliczania dofinansowania. Na mocy nowych przepisów dofinansowania będą naliczane od kwoty minimalnego wynagrodzenia z 2011 r., a nie – jak do tej pory – z roku 2009. W przypadku Zakładów Pracy Chronionej (ZPChr) dopłata wyniesie maksymalnie 2494,80 zł – na osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1593,90 zł – na osobę z umiarkowanym stopniem…

Wyższe progi dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne

W myśl ogłoszonego 24 sierpnia 2012 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. wzrosną progi dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę…

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.