Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Banki zaostrzają politykę kredytową

Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat sytuacji na rynku kredytowym za I kwartał 2013 r. z którego wynika ogólne zaostrzenie polityki kredytowej w polskim sektorze bankowym.

Raport wskazuje, że polityka kredytowa banków w IV kwartale 2012 r. była w dalszym ciągu kształtowana pod wpływem niekorzystnych prognoz sytuacji gospodarczej i podwyższonego ryzyka poszczególnych branż. Kryteria kredytowe dla przedsiębiorców zostały ponownie zaostrzone, w ujęciu netto dotyczyło to głównie małych i średnich przedsiębiorców. Niemal wszystkie banki uzasadniały to zaostrzenie podwyższonym ryzykiem przyszłej sytuacji gospodarczej. Odpowiedzi takiej udzieliło około 91% banków. Jednocześnie banki wskazały, że ograniczeniu uległ popyt na kredyty długoterminowe ze strony przedsiębiorstw. W I kwartale 2013 r. przewidywane jest dalsze zaostrzenie polityki kredytowej wobec przedsiębiorców.

W sektorze kredytów mieszkaniowych zaostrzenie kryteriów było mniej odczuwalne. Obserwowane zaostrzenie dotyczyło przede wszystkim kosztów donaszanych przez kredytobiorców. Wzrost marż został zastosowany przez ok. 36% przebadanych banków. Przyczyną zmiany polityki kredytowej była aktualizacja modeli oceny zdolności kredytowej. Popyt na kredyty mieszkaniowe nie uległ znaczącej zmianie. Około 88% banków, biorących udział w ankiecie, nie zapowiada żadnych zmian w tym segmencie.

Kryteria, jakimi kierują się banki przy udzielaniu kredytów konsumenckich także uległy zaostrzeniu. Przyjęło to postać, prawie wyłącznie, zmian w zakresie pobieranych marż. Jako przyczynę banki wskazały zmiany procedur i parametrów oceny zdolności kredytowej klientów, również w ramach realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego. Według prognoz I kwartał 2013 r. ma przynieść niewielkie złagodzenie polityki kredytowej w zakresie kredytów konsumpcyjnych.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.