Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Kodeks karny skarbowy ma nowy tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z 11 lutego 2013 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 27 listopada 2012 r. opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186).

Kodeks reguluje kwestię odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Składa się z trzech tytułów:

  • przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
  • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
  • postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Poprzedni tekst jednolity Kodeksu karnego skarbowego opublikowany został 26 czerwca 2007 r. W związku z licznymi zmianami (19 zmian w ciągu blisko 6 lat), jakie zostały wprowadzone do ustawy należało ponownie ujednolicić jego przepisy.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.