Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Metoda kasowa i ulga na złe długi

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Zakłada on wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku VAT dla małych podatników oraz ulgi na złe długi.

Zgodnie z projektem stronami transakcji są podatnicy VAT rozliczający się metodą kasową, ulga na złe długi nie znajdzie zastosowania, ponieważ podatek będzie uiszczany dopiero po otrzymaniu zapłaty. W przypadku pozostałych transakcji termin na skorzystanie z ulgi na złe długi ulegnie skróceniu.

Ułatwienia w rozliczaniu VAT metodą kasową w przypadku małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, dla którego kontrahentem jest inny podmiot niż podatnik VAT czynny, polegają na dwukrotnym wydłużeniu (do 180 dni) terminu zapłaty VAT.

W przypadku tzw. ulgi na złe długi zaproponowano możliwość korekty podatku należnego wynikającego z nieuregulowanej faktury w krótszym niż obecnie terminie (o 30 dni lub wielokrotność tego okresu oraz bez konieczności zawiadamiania dłużnika). Wraz z korektą złożona będzie do urzędu skarbowego informacja wyjaśniająca.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.