Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

MF przygotował nowe deklaracje w zakresie VAT

Określenie nowych wzorów deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Potrzeba przygotowania nowych wzorów związana jest ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Poza dotychczasowymi wzorami zmianie ulegną także objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K i VAT-7D.

Wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M, mają być stosowane począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r., a wzory VAT-7K i VAT-7D począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 roku.

W projektowanym rozporządzeniu umieszczono zapis umożliwiający wykorzystanie obecnie obowiązujących wzorów deklaracji nie dłużej jednak niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 roku.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.