Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

MF utrzymuje niższy limit zwolnienia dla kas fiskalnych

Resort finansów nie widzi możliwości odstąpienia od wprowadzenia niższego limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – wynika z odpowiedzi na interpelacje poselską nr 8473. Propozycja zawarta w projekcie rozporządzenia określającego zakres zwolnień od stosowania kas w latach 2013 – 2014 polegająca na obniżeniu kwoty obrotu uprawniającego do zwolnienia z 40 tys. zł do kwoty 20 tys. zł wynika z koncepcji systematycznego i stopniowego ograniczania odstępstw od docelowego rozwiązania przyjętego w ustawie o podatku od towarów i usług, jakim jest powszechny charakter prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych.

Koszty wprowadzenia zmian w rozporządzeniu, będą miały zdaniem resortu finansów zróżnicowany charakter. Mimo, że z jednej strony, w związku z regulacją przewidującą refundację części kwot wydatkowanych na zakup kas przez podatnika (90 proc. ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł), wystąpi obniżenie wpływów do budżetu w roku 2013 r., to z drugiej strony. efektem ograniczenia zakresu stosowania zwolnień winna być poprawa ściągalności podatków, i to nie tylko w podatku od towarów i usług, ale również w zakresie podatków dochodowych.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.