Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych wejdą w życie 1 kwietnia

Od 1 kwietnia obowiązywać będzie nowe rozporządzenie dotyczące stosowania kas rejestrujących, które poza obecnie obowiązującymi przepisami uwzględnia dotychczas nieuregulowane zagadnienia spotykane w praktyce, np. odrębną ewidencję.

W nowym rozporządzeniu, które połączyło wcześniejsze cztery projekty doprecyzowano, że obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, a także otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części zapłaty. Dodatkowo uregulowano, dotychczas nie znajdujące odzwierciedlenia w przepisach podatkowych, zasady zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, a także sposób postępowania w przypadku oczywistych pomyłek. W przypadku zwrotu, reklamacji czy oczywistej pomyłki, podatnik będzie stosował odrębną ewidencję.

Wprowadzony został wcześniej postulowany przez orzecznictwo NSA obowiązek podawania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację. Ma to pozwolić organowi podatkowemu na weryfikację prawidłowego rozliczenia podatku, a konsumentowi zapewnić możliwość kontroli dokonywanych zakupów.

Nowe rozporządzenie zawiera także zapis, że paragon fiskalny na żądanie nabywcy ma zawierać jego NIP, co umożliwi wystawianie za pomocą kasy fiskalnej paragonu, który w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 złotych albo 100 euro, pełniłby rolę tzw. faktury uproszczonej.

Doprecyzowano termin dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kasy – nie rzadziej niż co 2 lata, a nie jak jest obecnie – dokonuje się co 24 miesiące. Umożliwi to podatnikom dokonywanie przeglądów w terminach wcześniejszych, jeżeli będzie to dla nich bardziej dogodne. Natomiast dla kas stosowanych przez taksówkarzy wprowadzono termin 25 miesięcy, co umożliwi dokonanie przeglądu kasy wspólnie z mająca analogiczny termin legalizacją taksometru.

Zgodnie z przepisem przejściowym rozporządzenia z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363), podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie ważności decyzji ministra finansów lub potwierdzenia wydanego po 1 września 2011 r. mogą je stosować nadal po upływie tego okresu, pod warunkiem, że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.