Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłoszona

13 września 2012 r. ogłoszona została ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1016). Ustawa wprowadza m.in. elektroniczny sposób potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeniesienie na NFZ ryzyka ponoszenia kosztów świadczeń udzielonych osobom nieuprawnionym.

Od początku 2013 r. pacjent będzie mógł udowodnić prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej podając PESEL zamiast przedstawiania druku ZUS RMUA.

Ustawa przewiduje również przeniesienie na NFZ ryzyka ponoszenia kosztów usług medycznych udzielonych osobie nieuprawnionej. Ustawa zawiera też zmiany w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowania z ubezpieczenia członków rodziny, a także poszerzenia zakresu danych przekazywanych do Funduszu przez ZUS i KRUS.
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.