Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Będą nowe wzory formularzy w zakresie PIT

Minister finansów określił w rozporządzeniach nowe wzory zeznań, oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku.
Rozporządzenie z 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2001) określa wzory druków, które będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od 1 stycznia 2015 r.:
1) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
2) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39,
3) załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:
– informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D),
– informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),
– informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M),
– informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B),
– informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z),
– informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG).
W nowych wzorach uwzględniono zgłaszane przez podatników i organy podatkowe wątpliwości co do poprawnego wypełniania formularzy. Wzory zostały dostosowane także do zmian w Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi 1 stycznia 2016 r. zostaje zniesiony obowiązek dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Ponadto, wzory uwzględniają nowe brzmienie przepisu art. 45 ust. 5 ustawy o PIT, zgodnie z którym nie ma już obowiązku dołączania sprawozdań finansowych do zeznań rocznych.
Z kolei w rozporządzeniu z 23 listopada 2015 r. (Dz. U. poz. 1998) określono wzory oświadczeń PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12, deklaracji: PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR i informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz IFT-1R. Wzory formularzy stanowiące załączniki do tego rozporządzenia będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem wzoru PIT-6, który będzie miał zastosowanie do dochodów przychodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2016 roku.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.