Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

biuro rachunkowe

Kompetencje

Nasze kompetencje są rezultatem zarówno wysokich kwalifikacji zawodowych, jak i wieloletniego doświadczenia na rynku usług finansowych, prawnych i konsultingowych. Kierunkowe wykształcenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem uzupełniamy studiami podyplomowymi między innymi w obszarze rachunkowości i strategii podatkowej. Dążąc do stałego rozszerzania oraz aktualizowania wiedzy i umiejętności z obszarów naszej działalności, uczestniczymy w kursach, szkoleniach i pracach grup doradczych. Monitorujemy na bieżąco zmiany legislacyjne w dziedzinie finansów, rachunkowości, polityki kadrowej. Pozwala nam to zdobywać uprawnienia niezbędne do prowadzenia kompleksowej obsługi finansowej i prawnej naszych Klientów.

Uprawnienia

Posiadamy certyfikat Ministra Finansów nr 11257/2005. Pozytywnie zaliczony egzamin umożliwia nam zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego. Nasze kwalifikacje i kompetencje uprawniają nas do prowadzenia rozliczeń finansowych i podatkowych, sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości do instytucji nadzorujących rachunkowe i kadrowe aspekty działalności przedsiębiorstw. Potwierdzają je certyfikaty uzyskane w czasie odbytych przez nas licznych szkoleń między innymi w zakresie audytora wewnętrznego systemu zarządzania, audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania jakością, podstaw inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, kontrolingu i rachunkowości zarządczej.

Jakość

Dbałość o najwyższą jakość usług to nasz priorytet. Gwarantuje ją nasz kodeks etyczny, zbudowany z takich wartości jak rzetelność w wykonywaniu zleceń, transparentność działania, dyskrecja, punktualność, troska o dobro Klienta. Przestrzeganie tego kanonu zaowocowało stałą współpracą z licznymi przedsiębiorstwami wyrażającymi zadowolenie z prowadzonej przez nas obsługi. Ich zaufanie, świadczące o naszej wiarygodności, stanowi dla nas największą satysfakcję.

Rozwój

Wdrażamy, a tym samym oferujemy naszym Klientom najnowsze rozwiązania technologiczne usprawniające i skracające czas trwania procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania finansowej, księgowo-rachunkowej i kadrowo-płacowej sfery działalności przedsiębiorstw.
Stale podnosimy nasze kwalifikacje umożliwiające rozwój osobisty, zawodowy oraz poszerzanie zakresu usług o aspekty niezbędne zapewniającego bezpieczeństwo, stabilność i sukces funkcjonowania na rynku gospodarczym.

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.