Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Obowiązują nowe formularze NIP

Obowiązują nowe wzory zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 i informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową – NIP-D.

Nowe formularze zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych (Dz. U. poz. 1369).

W rubryce 35 zgłoszenia NIP-2 uzupełniona została lista szczególnych form prawnych, a w rubryce 37 dotyczącej statusów szczególnych dodano nowy status umożliwiający podmiotowi wskazanie, że jest on organizacją pożytku publicznego, co pozwoli na szybkie uzyskanie informacji o posiadaniu statusu OPP bezpośrednio z systemu CRP KEP, bez konieczności korzystania z dodatkowych źródeł danych.

W formularzu NIP-D skorygowano opis pól 4, 21 i 38 z uwagi na powstały błąd pisarski w numeracji pól.

Dotychczasowe formularze mogą być stosowane nie dłużej niż do końca 2014 roku, z wyjątkiem zgłoszeń NIP-2 dotyczących OPP, przedszkoli, szkół i innych placówek systemu oświaty.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.