Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Od 1 kwietnia zmieniają się zasady stosowania 0 proc. stawki VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Podatnik, który zarejestruje się jako podatnik VAT-UE najpóźniej w momencie składania deklaracji będzie mógł zastosować 0 proc. stawkę VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Dnia 15 marca zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 362).

W związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) konieczne jest dostosowanie przepisów wykonawczych. Od 1 kwietnia podatnik, który zarejestruje się najpóźniej w momencie składania deklaracji będzie mógł zastosować 0 proc. stawkę VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Taka regulacja znalazła się również w przepisach wykonawczych.

W opublikowanych przepisach doprecyzowano moment, w jakim podatnik powinien posiadać określone dokumenty, aby móc zastosować stawkę 0 proc. Preferencyjną stawkę będzie można zastosować jedynie w sytuacji, gdy dostawca towarów lub świadczący usługi, przed upływem terminu do złożenia deklaracji, posiada świadectwo zwolnienia związane z tą konkretną transakcją. W przypadku jego braku dostawca będzie zobowiązany do opodatkowania transakcji według stawek obowiązujących w Polsce dla danego towaru lub usługi.

Dodano również nowe przepisy, które mają pomóc uniknąć podwójnego opodatkowania w związku z planowanym na 1 lipca przystąpieniem Chorwacji do UE. W rozporządzeniu wprowadzono przepisy przejściowe w odniesieniu do czynności podlegających opodatkowaniu, które zostaną dokonane przed 1 lipca 2013 r., a do których miałyby zastosowanie przepisy dotyczące eksportu towarów. Nowe przepisy umożliwią zastosowanie stawki 0 proc. pod warunkiem posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających, że towar został faktycznie dostarczony do nabywcy.

Zmiany będą obowiązywały od 1 kwietnia 2013 roku.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.