Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Od 1 lipca 2013 r. NIP-7 złożymy przez Internet

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 203).

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia podyktowana była zmianą wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765, z późn. zm.). Rozporządzenie ma na celu uproszczenie składania zgłoszeń do organów podatkowych i umożliwienie składania zgłoszeń w formie elektronicznej.

Od 1 lipca za pomocą środków komunikacji elektronicznej będzie można złożyć wzory:

1) NIP-7 – zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej będącej płatnikiem lub podatnikiem,

2) ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem,

3) NIP-B – informacja o rachunkach,

4) NIP-C – informacja o miejscach prowadzenia działalności.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1635) traci moc obowiązującą.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.