Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Od 1 stycznia nowe deklaracje w zakresie podatku od spadków i darowizn

Opublikowane zostały przepisy określające nowy wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3, informacji o pozostałych podatnikach SD-3/A oraz nowy wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2.
Rozporządzenia mają na celu dostosowanie tych wzorów do nowego stanu prawnego zaistniałego w związku z nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn, w szczególności w zakresie wchodzących w życie 1 stycznia 2016 r. przepisów precyzujących opodatkowanie nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Uwzględniają także wprowadzenie do porządku prawnego europejskiego poświadczenia spadkowego, jako dokumentu stwierdzającego nabycie spadku w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub przedmiotów zapisu windykacyjnego.
Zmodyfikowanie wzoru SD-Z2, SD-3 oraz SD-3/A umożliwi skorzystanie ze zwolnienia od podatku także przez osoby, które nabędą nieodpłatnie rzeczy lub prawa majątkowe od osób najbliższych tytułem tzw. „częściowego” zniesienia współwłasności. We wzorach wyodrębniono dodatkowe pola (w części E) dotyczące nieodpłatnego zniesienia współwłasności, w tym tytułów nabycia, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4art. 1a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dla ułatwienia podatnikom wypełniania formularzy, wyszczególniono w części E wzoru zgłoszenia przypadki dotyczące tych zdarzeń.
Ponadto, w części F zgłoszenia SD-Z2 dodano poz. 52, a w zeznaniu podatkowym SD-3 poz. 50, która będzie zaznaczana przez spadkobierców lub zapisobierców w sytuacjach, gdy dokumentem potwierdzającym nabycie spadku lub przedmiotów zapisu windykacyjnego będzie europejskie poświadczenie spadkowe.
W rozporządzeniu dotyczącym wzorów SD-3 i SD-3/A określono także rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego, mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania oraz przypadki, w których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe oraz tryb jego składania.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 2068) oraz rozporządzenie z 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. poz. 2060) wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.