Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Od 1 stycznia zmienią się zasady fakturowania

Uproszczenie sposobu wystawiania faktur przez podatników oraz odbiurokratyzowanie wielu istniejących obecnie wymogów formalnych dotyczących fakturowania przewiduje opublikowana wczoraj nowelizacja przepisów rozporządzenia fakturowego.

Do najważniejszych zmian korzystnych dla przedsiębiorców, jakie wprowadza rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług należą:

  1. Umożliwienie wystawiania faktur VAT również zarejestrowanym podatnikom VAT zwolnionym, przy zachowaniu możliwości wystawiania rachunków.
  2. Faktury dokumentujące sprzedaż paliw do samochodu nie będą musiały już zawierać jego numeru rejestracyjnego.
  3. Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych w przypadku gdy kwota transakcji nie przekracza 450 zł albo 100 euro, przy zachowaniu możliwości wystawienia faktury z pełnymi danymi.
  4. Pozostawienie w gestii stron transakcji kwestii wyboru „samofakturowania” i sposobu zatwierdzania poszczególnych faktur przez sprzedawcę.
  5. Umożliwienie wyboru sposobu liczenia kwoty podatku od kwoty brutto.
  6. Możliwość wystawiania faktur zbiorczych za wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego, a nie jak obecnie kolejnych 7 dni.
  7. Wystawianie faktur dokumentujących dostawy wewnątrzwspólnotowe nawet do 15. dnia następującego po miesiącu , w którym transakcje te miały miejsce.

Ponadto rozporządzenie wprowadza zmianę dotycząca małych podatników, rozliczających się metoda kasową, którzy w treści wystawianych faktur zamiast oznaczenia „Faktura VAT-MP” będą zamieszczać oznaczenie ‘metoda kasowa” i podatników świadczących usługi turystyki oraz dokonujących dostaw, o których mowa w art. 120 ustawy o VAT, którzy będą zobowiązani do zamieszczania w treści faktur odpowiednich oznaczeń – „procedura marży dla biur podróży”, „procedura marży–towary używane”, „procedura marży-dzieła sztuki” lub „procedura marży-przedmiot kolekcjonerski i antyki”.

Nie ulegną zmianie, co do zasady, reguły dotyczące fakturowania sprzedaży ciągłej, obecnie terminy wystawiania faktur, dane, które powinny one zawierać oraz wydanie opakowania zwrotnego czy tez lista dokumentów, które obecnie uznawane są za fakturę. Co do zasady bez zmian pozostawiono także zasady przechowywania faktur.

Rozporządzenie z 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1428) wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.