Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Opublikowano nowelizację ustawy o PIT

Opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zmienia zapisy w zakresie ulgi na dzieci, ulgi na korzystanie z internetu i zmniejsza uprawnienia do stosowania przez twórców zryczałtowanych 50 proc. kosztów uzyskania przychodów.

W rodzinach z trójką i więcej dzieci – bez względu na osiągany dochód – ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 proc., a na każde kolejne o 100 proc. Dla rodzin wychowujących dwójkę potomstwa, bez względu na osiągany dochód, ulga pozostanie bez zmian. Ulga nie będzie przysługiwała rodzicom pozostającym w związku małżeńskim i osobom samotnym wychowujących jedno dziecko, których dochód roczny będzie wynosił co najmniej 112 tys. zł. Nie będą nią objęci także rodzice wychowujący jedno dziecko, którzy nie są w związku małżeńskim, a których dochód roczny przekracza 56 tys. zł.

Zmiana ustawy o PIT ogranicza przywileje dla twórców czy naukowców – szczególnie dla tych, którzy osiągają wysokie dochody. Obowiązujące przepisy nie limitują dla artystów czy twórców stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Od przyszłego roku w ramach zryczałtowanych 50 proc. kosztów uzyskania przychodów będą oni mogli odliczyć jedynie 42.764 zł.

Ustawa nowelizuje zasady stosowania ulgi internetowej. Korzystanie z tej ulgi będą mogli stosować osoby, które w latach 2005-2011 nie dokonywali żadnych odliczeń z tego tytułu lub pierwszy raz skorzystają z tej ulgi w rozliczeniu za rok 2012. Limit odliczeń pozostanie bez zmian tj. 760 zł, jednak tylko w dwóch kolejnych latach.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz.1278) wejdzie w życie z początkiem nowego roku i będzie obowiązywała od tego dnia.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.