Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Podatek od środków transportowych można rozliczyć przez Internet

Dnia 15 lutego zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 221).

Nowe przepisy umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego wykorzystywanie systemu bezpłatnej obsługi deklaracji na podatek od środków transportowych składanych przez portal ePUAP.

Obowiązujący dotychczas format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układ informacji i powiązań między nimi uniemożliwiał upowszechnienie wzoru tej deklaracji w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRD) prowadzonym w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Nowe rozporządzenie przewiduje, iż format elektroniczny deklaracji będzie zgodny z wzorem elektronicznym deklaracji udostępnionym przez ministra finansów w CRD, a układ informacji i powiązań między nimi określony został w załączniku do rozporządzenia.

Zmiany dotyczą również rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone deklaracje. Dopuszczono alternatywne stosowanie: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.