Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Projekt zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Opiekunowie, którzy od 1 stycznia 2007 roku stracili prawo do ulgi mieszkaniowej i musieli zapłacić podatek od spadków i darowizn po odziedziczeniu mieszkania o powierzchni do 110 metrów kwadratowych, będą mogli go odzyskać. Projekt stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. P 36/10.

Spadkobiercy, którzy do końca 2006 r. sprawowali opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, a spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r., czyli po wejściu w życie przepisów zmieniających warunki korzystania z ulgi stracili możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Trybunał Konstytucyjny uznał tę regulację za niezgodną z Konstytucją.

Od 2007 r. ulga mieszkaniowa jest przyznawana w przypadku zawarcia umowy z notarialnie poświadczonymi podpisami.

Projekt ustawy zmieniającej ma zagwarantować podatnikom, którzy do 31 grudnia 2006 r. zawarli umowę przed organem gminy, odzyskanie prawa do ulgi mieszkaniowej oraz zwrot pobranego podatku. Warunkiem odzyskania podatku będzie złożenie wniosku do końca 2013 roku.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.