Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Propozycje obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne

25 października 2012 r. grupa posłów Ruchu Palikota wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który dotyczy obniżenia od 1 stycznia 2013 r. składek na ubezpieczenia: emerytalne (do 13,66 proc. podstawy wymiaru), rentowe (do 5,6 proc. podstawy wymiaru), chorobowe (1,71 proc. podstawy wymiaru) i wypadkowe (od 0,28 do 5,68 proc. podstawy wymiaru).

Bezpośrednim celem przedstawionego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest obniżenie składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, których stopy procentowe wynoszą w obecnie obowiązującym stanie prawnym odpowiednio: 19,52 proc., 8 proc., 2,45 proc. oraz 0,4 – 8,12 proc. Służyć ma to obniżeniu kosztów pracy.

W projekcie proponuje się zmiany polegające na obniżeniu stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne do następujących wysokości: 13,66 proc. na ubezpieczenie emerytalne, 5,6 proc. na ubezpieczenie rentowe, 1,71 proc. na ubezpieczenie chorobowe oraz 0,28 – 5,68 proc. na ubezpieczenie wypadkowe. Proponowane zmiany w art. 16 ust. 1b ustawy są logicznym następstwem obniżenia składki na ubezpieczenie rentowe z 8 proc. do 5,6 proc.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.