Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Przedłużenie zwolnienia z obowiązku banderolowania

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów, do 31 grudnia 2014 r. ma zostać utrzymane zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy określonych kategorii wyrobów akcyzowych.

Wyroby te konsekwentnie od momentu wprowadzenia obowiązku oznaczania zwolnione były z banderolowania. Zwolnienie to obejmuje grupę wyrobów, w stosunku do których, w chwili obecnej, interwencja państwa w postaci obowiązku oznaczania nie wydaje się zasadna z uwagi na nakłady finansowe związane z wprowadzeniem systemu oznaczania, trudności techniczne związane z aplikowaniem znaków akcyzy na te wyroby lub niewielka skalę nielegalnego obrotu tymi wyrobami.
Utrzymanie czasowego zwolnienia z obowiązku banderolowania ma zastosowanie także do wyrobów wytworzonych poza terytorium kraju, przeznaczonych do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, gdy wyroby takie spełniają warunki określone w rozporządzeniu.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.