Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Przepisy dotyczące abolicji składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców już obowiązują

W dniu 15 stycznia weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ustawa przewiduje umorzenie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą zaległych płatności wobec ZUS za okres 1 stycznia 1999 r. – 28 lutego 2009 r. Abolicja obejmie niezapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, a także odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne. Z nowych przepisów skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy w okresie, o którym mówi ustawa, prowadzili działalność gospodarczą i równocześnie świadczyli pracę w ramach umowy o pracę nakładczą (czyli pracę tzw. chałupniczą) lub umowy zlecenia. Zgodnie z decyzją ZUS, nie podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z tym nie płacili składek. W wyniku zmiany interpretacji przepisów przez ZUS, zostali jednak zobowiązani do uiszczenia powstałych zaległości. Aby skorzystać z abolicji, osoba podlegająca w tym okresie obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej będzie musiała złożyć wniosek o umorzenie do właściwego oddziału ZUS. Wniosek trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie proponowanej ustawy. Według ustawy okres umorzenia nie będzie zaliczany do lat składkowych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Ponadto przychód z tytułu umorzenia składek nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.