Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Referencje

Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Marian Wrona

Niniejszym zaświadczam, że pan Mariusz Kostrzewski, właściciel „ARD Finance”, od stycznia 2008 roku prowadzi obsługę księgowo-finansową oraz kadrowo płacową firmy „Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Marian Wrona”. Obsługa w zakresie księgowo-finansowym obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • rozliczanie podatku dochodowego i podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie wniosków kredytowych i dokumentów bankowych,
 • reprezentowanie nas przed instytucjami podatkowymi

Natomiast usługi kadrowo-płacowe prowadzone przez pana Kostrzewskiego dotyczą szerokiego spektrum działań takich jak:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS drogą elektroniczną,
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów pracowniczych,
 • przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych, obsługa umów zleceń, umów o dzieło,
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą opieram się w dużej mierze na doświadczeniu i doradztwie pana Kostrzewskiego w zakresie finansów, rachunkowości i podatków. Jego rzetelność, dbałość o terminowe realizowanie powierzonych mu zadań gwarantuje mi prawidłowe prowadzenie firmy i zarządzanie jej zasobami.

Jestem w pełni usatysfakcjonowany współpracą z panem Mariuszem Kostrzewskim, polecając tym samym jego usługi innym zleceniodawcom.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.