Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Referencje

Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Marian Wrona

Niniejszym zaświadczam, że pan Mariusz Kostrzewski, właściciel „ARD Finance”, od stycznia 2008 roku prowadzi obsługę księgowo-finansową oraz kadrowo płacową firmy „Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Marian Wrona”. Obsługa w zakresie księgowo-finansowym obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • rozliczanie podatku dochodowego i podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie wniosków kredytowych i dokumentów bankowych,
 • reprezentowanie nas przed instytucjami podatkowymi

Natomiast usługi kadrowo-płacowe prowadzone przez pana Kostrzewskiego dotyczą szerokiego spektrum działań takich jak:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS drogą elektroniczną,
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów pracowniczych,
 • przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych, obsługa umów zleceń, umów o dzieło,
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą opieram się w dużej mierze na doświadczeniu i doradztwie pana Kostrzewskiego w zakresie finansów, rachunkowości i podatków. Jego rzetelność, dbałość o terminowe realizowanie powierzonych mu zadań gwarantuje mi prawidłowe prowadzenie firmy i zarządzanie jej zasobami.

Jestem w pełni usatysfakcjonowany współpracą z panem Mariuszem Kostrzewskim, polecając tym samym jego usługi innym zleceniodawcom.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.