Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Referencje

Materiały i akcesoria tapicerskie Błażej Stambrowski

Od 2009 roku pan Mariusz Kostrzewski, właściciel ARD Finance prowadzi dla mojej firmy, funkcjonującej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, rozliczenia na zasadach książki przychodów i rozchodów, sporządza i składa deklaracje podatkowe, prowadzi ewidencję posiadanych przeze mnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Reprezentuje mnie także przed urzędem skarbowym, w tym również w trakcie kontroli podatkowych.

Polecając usługi wykonywane przez pana Kostrzewskiego pragnę podkreślić, że posiada on wysokie kompetencje w obszarze swojej działalności, wykazuje doskonałą znajomość aktualnych przepisów i zasad rachunkowych, jest
obowiązkowy i rzetelny.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.