Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Referencje

P.U.H. MEDLES Postawka Leszek

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MEDLES rozpoczęło współpracę z panem Mariuszem Kostrzewskim, właścicielem „ARD Finance” w zakresie finansowo-księgowym w kwietniu 2006 roku. Pan Kostrzewski prowadzi rozliczenia mojej firmy na zasadach książki przychodów i rozchodów, sporządza i składa deklaracje podatkowe, jak również prowadzi ewidencję posiadanych przeze mnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. W ramach naszej współpracy pan Kostrzewski reprezentuje mnie przed urzędem skarbowym, także w trakcie kontroli podatkowych

We współpracy z panem Kostrzewskim szczególnie cenię sobie jego uczciwość, solidność, obowiązkowość i sumienność. Prowadzona przez niego obsługa finansowo-księgowa spełnia kryteria wysokiej jakości, co pozwala mi zachęcić osoby prowadzące działalność gospodarczą do korzystania z jego usług.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.