Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Referencje

P.U.H. MEDLES Postawka Leszek

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MEDLES rozpoczęło współpracę z panem Mariuszem Kostrzewskim, właścicielem „ARD Finance” w zakresie finansowo-księgowym w kwietniu 2006 roku. Pan Kostrzewski prowadzi rozliczenia mojej firmy na zasadach książki przychodów i rozchodów, sporządza i składa deklaracje podatkowe, jak również prowadzi ewidencję posiadanych przeze mnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. W ramach naszej współpracy pan Kostrzewski reprezentuje mnie przed urzędem skarbowym, także w trakcie kontroli podatkowych

We współpracy z panem Kostrzewskim szczególnie cenię sobie jego uczciwość, solidność, obowiązkowość i sumienność. Prowadzona przez niego obsługa finansowo-księgowa spełnia kryteria wysokiej jakości, co pozwala mi zachęcić osoby prowadzące działalność gospodarczą do korzystania z jego usług.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.