Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Rozszerzenie katalogu deklaracji bez e-podpisu

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia dotyczące rozszerzenia katalogu deklaracji, które mogą być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Projekt zakłada, że kolejne cztery deklaracje będą mogły być przesyłane bez e-podpisu. Są to:

  1. 1) deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-7,
  2. 2) deklaracje dla podatku od towarów i usług – VAT-7K,
  3. 3) deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-7D,
  4. 4) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3.

Powyższe deklaracje będą mogli składać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi. Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać deklaracji opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jednocześnie bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego będą mogły być przesyłane również deklaracje oraz korekty deklaracji:

  1. 1) podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.,
  2. 2) deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) związane ze zdarzeniem powodującym obowiązek zapłaty podatku, które miało miejsce po dniu 31 grudnia 2011 r.
    Planowane zmiany mają obowiązywać od dnia 1 października 2012 r. Termin ten jest związany z koniecznością przygotowania systemu e-Deklaracje do obsługi nowych wzorów.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.