Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne

Od 8 listopada br. stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 14 %.

Płatnik, który nie zapłaci składek na ubezpieczenia społeczne w terminie lub w odpowiedniej wysokości, jest zobowiązany do uregulowania odsetek. Zasady naliczania takich odsetek określone są w ustawie Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Odsetki za nieterminowe wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego po dniu, w którym przypada termin uregulowania składek do dnia spełnienia zobowiązania.

Minister Finansów ogłosił 13 listopada 2012r. w obwieszczeniu w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 846), że od 8 listopada 2012 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym, a więc również stawka odsetek za nieregulowanie w terminie składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 14%.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.