Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Urlop macierzyński nie będzie przeszkodą do otrzymania trzynastki

Nowelizacja ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, będąca skutkiem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, przewiduje, że przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie będzie wymagane w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Projektowana ustawa, w celu realizacji powyższego wyroku, zakłada więc wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego lub z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, będą zwolnieni z obowiązku przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia również prawo pracownika-ojca, korzystającego z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego, do wynagrodzenia rocznego, mimo nieprzepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Tą samą regulacją zostaną objęte przypadki korzystania z urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 188 kodeksu pracy.

Projektowana ustawa określa termin wejścia w życie na dzień 1 stycznia 2013 r., z tym że do ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej za rok 2012 zastosowanie będą miały przepisy uwzględniające powyższą zmianę.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.