Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

biuro rachunkowe

Usługi

ARD Finance to usługi w zakresie Audytu, Rachunkowości, Doradztwa.

Oferujemy szerokie spektrum działań w obszarze księgowości, obejmujących prowadzenie rachunkowości w formie pełnej i uproszczonej, sprawozdawczości oraz spraw i dokumentacji związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek gospodarczych.

Realizujemy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe polegające na rozliczaniu wynagrodzeń i zobowiązań wobec instytucji publiczno-prawnych, prowadzeniu pełnej dokumentacji pracowniczej oraz związanej z obsługą umów cywilno-prawnych.

Do naszych kompetencji należy również doradztwo w sprawach finansowych i gospodarczych oraz organizacyjnych dotyczących kluczowych obszarów zarządzania zasobami materialnymi i ludzkimi.

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.