Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

biuro rachunkowe

Usługi

ARD Finance to usługi w zakresie Audytu, Rachunkowości, Doradztwa.

Oferujemy szerokie spektrum działań w obszarze księgowości, obejmujących prowadzenie rachunkowości w formie pełnej i uproszczonej, sprawozdawczości oraz spraw i dokumentacji związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek gospodarczych.

Realizujemy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe polegające na rozliczaniu wynagrodzeń i zobowiązań wobec instytucji publiczno-prawnych, prowadzeniu pełnej dokumentacji pracowniczej oraz związanej z obsługą umów cywilno-prawnych.

Do naszych kompetencji należy również doradztwo w sprawach finansowych i gospodarczych oraz organizacyjnych dotyczących kluczowych obszarów zarządzania zasobami materialnymi i ludzkimi.

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.