Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

biuro rachunkowe

Doradztwo

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze i organizacyjne – finansowe, notarialnej, prawne i tłumaczeniowe – związane z zakładaniem i prowadzeniem wszystkich form działalności gospodarczej, współpracy krajowej i zagranicznej oraz realizacji transakcji.

Oferowane przez nas usługi doradcze obejmują:

 • doradztwo w zakresie zobowiązań publicznoprawnych
 • doradztwo finansowe i prawne w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości
 • doradztwo w zakresie ustanowienia systemu obiegu dokumentów
 • przygotowanie i uczestnictwo w audytach

Usługi organizacyjne obejmują:

 • zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowej i oddziału spółki
 • sporządzanie dokumentacji i zgłaszanie wniosków we właściwych urzędach
 • opracowywanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego
 • usługi brokerskie w zakresie kontaktów z kontrahentami krajowymi i międzynarodowymi oraz prowadzenia transakcji
 • obejmujące zintegrowaną obsługę finansową, notarialną, prawną i tłumaczeniową
 • obsługa rachunków bankowych
 • zarządzanie ryzykiem

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.