Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

biuro rachunkowe

Doradztwo

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze i organizacyjne – finansowe, notarialnej, prawne i tłumaczeniowe – związane z zakładaniem i prowadzeniem wszystkich form działalności gospodarczej, współpracy krajowej i zagranicznej oraz realizacji transakcji.

Oferowane przez nas usługi doradcze obejmują:

 • doradztwo w zakresie zobowiązań publicznoprawnych
 • doradztwo finansowe i prawne w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości
 • doradztwo w zakresie ustanowienia systemu obiegu dokumentów
 • przygotowanie i uczestnictwo w audytach

Usługi organizacyjne obejmują:

 • zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowej i oddziału spółki
 • sporządzanie dokumentacji i zgłaszanie wniosków we właściwych urzędach
 • opracowywanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego
 • usługi brokerskie w zakresie kontaktów z kontrahentami krajowymi i międzynarodowymi oraz prowadzenia transakcji
 • obejmujące zintegrowaną obsługę finansową, notarialną, prawną i tłumaczeniową
 • obsługa rachunków bankowych
 • zarządzanie ryzykiem

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.