Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

biuro rachunkowe

Usługi kadrowo-płacowe

Oferujemy kompleksowe usługi związane z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji do ZUS. Zajmujemy się również przygotowywaniem i prowadzeniem pełnej dokumentacji pracowniczej.

Oferowane przez nas usługi kadrowe obejmują:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS drogą elektroniczną
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów pracowniczych
 • prowadzenie akt osobowych
 • monitoring wymaganych przepisami prawa pracy badań lekarskich pracowników
 • przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • obsługa umów zleceń, umów o dzieło
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych przedsiębiorstw
 • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy
 • reprezentacja Klienta przed instytucjami nadzorującymi sprawy pracownicze, w tym Inspekcją Pracy, ZUS, urzędem skarbowym

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.