Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

biuro rachunkowe

Usługi kadrowo-płacowe

Oferujemy kompleksowe usługi związane z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji do ZUS. Zajmujemy się również przygotowywaniem i prowadzeniem pełnej dokumentacji pracowniczej.

Oferowane przez nas usługi kadrowe obejmują:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS drogą elektroniczną
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów pracowniczych
 • prowadzenie akt osobowych
 • monitoring wymaganych przepisami prawa pracy badań lekarskich pracowników
 • przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • obsługa umów zleceń, umów o dzieło
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych przedsiębiorstw
 • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy
 • reprezentacja Klienta przed instytucjami nadzorującymi sprawy pracownicze, w tym Inspekcją Pracy, ZUS, urzędem skarbowym

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.