Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

biuro rachunkowe

Usługi księgowe

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie księgowości rachunkowej, finansowej i zarządczej. Nasze działania obejmują prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczość, monitoring systemu kosztów. Obsługujemy firmy prowadzące księgowość uproszczoną i pełną.

Oferowane przez nas usługi księgowe obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie rozliczeń na zasadach książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • przygotowanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • przygotowanie sprawozdań dla NBP
 • przygotowanie sprawozdań do NFZ
 • przygotowanie sprawozdań PFRON
 • sporządzanie budżetu
 • analizy centrów kosztowych
 • przeglądy do celów księgowych i zarządczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • przygotowanie projektów zakładowych planów kont
 • reprezentacja Klienta przed urzędem skarbowym
 • pomoc w trakcie kontroli podatkowych

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.