Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

biuro rachunkowe

Usługi księgowe

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie księgowości rachunkowej, finansowej i zarządczej. Nasze działania obejmują prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczość, monitoring systemu kosztów. Obsługujemy firmy prowadzące księgowość uproszczoną i pełną.

Oferowane przez nas usługi księgowe obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie rozliczeń na zasadach książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • przygotowanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • przygotowanie sprawozdań dla NBP
 • przygotowanie sprawozdań do NFZ
 • przygotowanie sprawozdań PFRON
 • sporządzanie budżetu
 • analizy centrów kosztowych
 • przeglądy do celów księgowych i zarządczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • przygotowanie projektów zakładowych planów kont
 • reprezentacja Klienta przed urzędem skarbowym
 • pomoc w trakcie kontroli podatkowych

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.