Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Wysokość odsetek ustawowych, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830) ujednoliciła i uprościła system naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym.Wyłączyła m.in. stosowanie Kodeksu cywilnego w zakresie odsetek za opóźnienie do transakcji handlowych oraz wprowadziła zmienioną przesłankę warunkującą możliwość wydłużenia terminu zapłaty oraz ustalenia terminu na przeprowadzenie badania zgodności towaru lub usługi z umową.

Realizując upoważnienia ustawowe, minister sprawiedliwości określił wysokość odsetek ustawowych naliczanych w obrocie cywilnoprawnym.

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w 2016 r. wynosi 7 proc. (M.P. poz. 47), a odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. wynosi 9,50 proc. (M.P. poz. 43). Odsetki ustawowe wynoszą natomiast 5 proc. (M.P. poz. 46). Wszystkie naliczane są w stosunku rocznym.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wszelkie dane gromadzone poprzez formularz zapytań oraz pocztę elektroniczną wykorzystywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, odpowiedzi na pytania oraz zawiadamiania o aktualizacjach naszych usług i zmianach dokonywanych na stronie internetowej.

Danych personalnych i adresowych naszych Klientów oraz Użytkowników witryny bez ich zgody nie udostępniamy w żadnej postaci osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo wyłączności do stosowania znaków graficznych oraz treści zawartych na naszej stronie internetowej.