Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Wyższe progi dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne

W myśl ogłoszonego 24 sierpnia 2012 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. wzrosną progi dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 539 zł (obecnie 504 zł). W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć kwoty 623 zł (obecnie 583 zł). Takie wysokości progów dochodowych będą obowiązywały przez dwa lata. Od 1 listopada 2014 r. przewidziana jest kolejna podwyżka progów dochodowych. Będą one wynosiły odpowiednio 574 zł oraz 664 zł.

Od 1 listopada 2012 r. ulegają zmianie również niektóre kwoty świadczeń rodzinnych. Poczynając od tej daty:

  • wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 5 lat wynosi 77 zł,
  • wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 lat do 18 lat wynosi 106 zł,
  • wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 18 lat do 24 lat wynosi 115 zł.

Bez zmian pozostaje:

  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, na dziecko w wieku do 5 lat, nadal wynosi 60 zł,
  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, na dziecko w wieku od 5 lat do 24 lat, nadal wynosi 80 zł,
  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nadal wynosi 100 zł,
  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania nadal wynosi od 50 zł do 90 zł,
  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej nadal wynosi 80 zł na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Również od dnia 1 listopada 2012 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi nadal 153 zł miesięcznie a świadczenia pielęgnacyjnego 520 zł.
Nie uległy zmianie kwoty dodatków: z tytułu urodzenia dziecka (nadal 1000 zł), z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego (nadal 400 zł), z tytułu samotnego wychowywania dziecka (nadal od 170 zł (nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci)) oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (nadal 1000 zł).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2012 r.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
»

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.