Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Wyższe stawki akcyzy na wyroby tytoniowe i napoje fermentowane

Od 1 stycznie 2013 roku mają, zgodnie z przedstawionym projektem, obowiązywać wyższe stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe oraz niższe na napoje fermentowane.

Projektodawcy zakładają opodatkowanie akcyzą w określonych okolicznościach suszu tytoniowego, który na gruncie obowiązujących przepisów nie jest wyrobem akcyzowym. Projekt przewiduje opodatkowanie suszu w przypadku, gdy jest on sprzedawany innym podmiotom niż podmioty będące „pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi” lub podmiotami prowadzącymi składy podatkowe. Susz tytoniowy podlegający opodatkowaniu ma być objęty obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Ustalono stawkę akcyzy na susz tytoniowy w wysokości 218,40 zł za kilogram, zaś stawka za nieodpowiednie wykonanie obowiązku oznaczania będzie wynosiła 436,80 zł.

Druga zmiana dotyczy podwyższenia stawki kwotowej na tytoń do palenia z 115,86 zł/kg do 153,98 zł/kg przy jednoczesnym zastosowaniu stawki procentowej obniżonej do poziomu 25,0 proc. Projektodawcy zakładają również podwyższenie stawki kwotowej akcyzy na cygara i cygaretki.

Obniżenie stawki akcyzy na napoje fermentowane zgodny jest z prawem obowiązującym w państwach członkowskich dotyczącym stosowania obniżonych stawek akcyzy od wszelkich rodzajów innych napojów przefermentowanych, niemusujących i musujących, o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 8,5 proc. W przypadku cydru i perry o mocy do 5 proc. stawka ma wynosić 97 zł od 1 hektolitra. Tak określona stawka zrównałaby opodatkowanie cydru i perry z piwem.

Ostatnią z propozycji jest rozszerzenie katalogu wyrobów akcyzowych do których ma mieć zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy o wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 oraz 3811 90 00.

Projektodawcy szacują, że sama podwyżka akcyzy na papierosy przyniesie dodatkowych 345 mln zł do budżetu państwa

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.