Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Wzrosły stawki podatku od wydobycia niektórych kopalin

Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra we wrześniu, które mają zastosowanie do obliczenia
wysokości stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Średnia cena tony miedzi za wrzesień wyniosła 25.959 zł, natomiast średnia cena kilograma srebra 3476 zł. W porównaniu do cen obowiązujących w czerwcu cena miedzi wzrosła o ok. 435 zł, zaś cena srebra jest wyższa o 114 zł.

Wysokość cen jest wyższa od progów ustawowych, a zatem firmy wydobywające są zobowiązane odprowadzić podatek obliczony według wzoru zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Stawka podatku za miesiąc wrzesień wyniesie 4.290 za tonę miedzi oraz 580,48 za kilogram srebra.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.