Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Zmiana stawki progów dochodowych świadczeń rodzinnych

Od 1 listopada br. wzrosły progi dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne.
Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 539 zł (obecnie 504 zł). W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć kwoty 623 zł (obecnie 583 zł). Takie wysokości progów dochodowych będą obowiązywały przez dwa lata. Od 1 listopada 2014 r. przewidziana jest kolejna podwyżka progów dochodowych. Będą one wynosiły odpowiednio 574 zł oraz 664 zł.

Od 1 listopada 2012 r. uległy zmianie również niektóre kwoty świadczeń rodzinnych:

  • wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 5 lat wynosi 77 zł,
  • wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 lat do 18 lat wynosi 106 zł,
  • wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 18 lat do 24 lat wynosi 115 zł.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.