Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Zmiany podatkowe dla spółek komandytowo-akcyjnych

Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, spółki komandytowe – akcyjne (SKA) stracą swoje preferencje podatkowe polegające na nieopodatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę do czasu wypłaty zysku akcjonariuszowi.

Dochód uzyskiwany z działalności prowadzonej przez spółki kapitałowe (spółkę z o.o. i spółkę akcyjną) podlega dwupoziomowemu opodatkowaniu – początkowo na poziomie spółki, a następnie, w przypadku uzyskania przez udziałowca (akcjonariusza) tej spółki dochodu realizowanego poprzez wypłatę dywidendy, podatek pobierany jest także od jego dochodów.

Przygotowany projekt zakłada objęcie od 1 stycznia 2013 r. spółek komandytowo-akcyjnych zakresem podmiotowym ustawy o CIT, czego konsekwencją będzie wprowadzenie dwóch poziomów opodatkowania wypracowanego przez nie dochodu, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do spółek kapitałowych. Wspólnicy SKA, zarówno jej akcjonariusz jak i komplementariusz zostaną opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku spółki.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.