Doradztwem finansowym, prawnym i organizacyjnym wspieramy nowoczesny biznes

Aktualności

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 roku

Sejm przyjął wszystkie poprawki senackie do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Termin wejścia w życie ustawy został przesunięty na 1 kwietnia 2013 roku oraz 1 stycznia 2014 roku.

Nowe przepisy upraszczają rozliczenia podatku VAT, wprowadzają stabilność prawną oraz zmniejszają obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. W rozwiązaniach szczegółowych nowelizacja zmienia na 23 proc. stawkę podatku VAT na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego. Doprecyzowany został przepis, że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie obejmuje kawy zabielanej oraz regulacje dotyczące zwolnienia od podatku VAT w sektorze budowlanym. Te zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia 2013 roku.

Natomiast regulacje bardziej znaczące z punktu widzenia przedsiębiorców tj. zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT będą obowiązywały od stycznia 2014 roku.

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+
« »

Art. 13 RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski, z siedzibą ul. Górnośląska 4a, 41-409 Mysłowice.

Dane kontaktowe - e-mail: biuro@ardfinance.pl

 

Państwa dane osobowe przekazywane w korespondencji z ARD FINANCE Mariusz Kostrzewski będą przetwarzane w rejestrze korespondencji i w celu jej obsługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji korespondencji pomiędzy Stronami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany do zawarcia i realizacji umowy usługi.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.